Zaloguj

Felietony

9
czerwiec


2021-05-21
Sprzedaż miejsc postojowych w postępowaniu upadłościowym.
9 czerwca 2021 r.

„Syndyk DOL-DOM Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda z wolnej ręki, w drodze konkursów ofert zorganizowanych 9 czerwca 2021 r.:

  • miejsce postojowe nr 1, położone w budynku przy ul. Powstańców 45 w Ząbkach, objęte księgą wieczystą WA1W/00119220/7 (hala na poz. -2) za cenę 10.115,21 zł brutto;
  • miejsce postojowe nr 50, położone w budynku przy ul. Ch. Andersena 44 w Ząbkach, objęte księgą wieczystą WA1W/00119218/0 (hala na poziomie -1) za cenę 10.115,21 zł brutto.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do 7 czerwca 2021 r. godz. 16:00, pod rygorem odrzucenia - o treści zgodnej z regulaminem konkursu w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak – Notariusz, Klaudia Zaleska-Matusiak – Notariusz spółka cywilna, ul. Żelazna 67 lok. 57, 00-871 Warszawa lub przesłać je na adres wyżej wymienionej Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii, nie zaś nadania oferty).
Otwarcie ofert nastąpi 9 czerwca 2021 r., w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak – Notariusz, Klaudia Zaleska-Matusiak – Notariusz spółka cywilna, ul. Żelazna 67 lok. 57, 00-871 Warszawa, o godz.: 10:00 w odniesieniu do miejsca postojowego nr 50; o godz. 09:30 w odniesieniu do miejsca postojowego nr 1.

W celu uzyskania informacji o oferowanych miejscach postojowych oraz zawarcia umowy sprzedaży, syndyk zaprasza do kontaktu - w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa oraz pod numerem tel. + 48 22 639 45 55.

Regulaminy konkursów ofert zamieszczone są na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje.”

 


 Pozostałe wpisy

ilość wszystkich aktualności: 132

54321

Korzystamy z plików cookie tylko w stopniu niezbędnym do działania strony. Możesz je zablokować poprzez zmienę ustawień przeglądarki.
Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności". wiem, zamknij