Zaloguj

Aktualności2022-01-12
Niecałe 6 miesięcy na złożenie deklaracji źródła ciepła (CEEB).
Kara nawet do 5 000 zł.

Od 1 lipca 2021 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Dotychczas złożono ponad 783 421 - deklaracji z szacowanej liczby 5 mln, przy czym dużą część z nich została złożona w wersji papierowej.

Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB (https://ceeb.gov.pl) lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

Niezłożenie deklaracji w terminie może skutkować grzywną w wysokości do 500 zł, która może wzrosnąć nawet do 5000 zł, jeśli sprawa trafi na drogę sądową - informuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Deklaracje musi złożyć właściciel każdego budynku, dane będą weryfikowane. Wszystkie dane, które wpłyną do CEEB będą weryfikowane. Błędy popełnione przy wypełnianiu składanej deklaracji nie są sankcjonowane, ale będą weryfikowane przez urzędników. Prawidłowość wprowadzonych danych zostanie zweryfikowana, np. przez kominiarza, który przeprowadzi przegląd komina i  potwierdzi to, co zostało wskazane w deklaracji, uzupełni o dodatkowe dane lub dokona modyfikacji tych istniejących.

ZOSTAŁO NIECAŁE 6 MIESIĘCY!

  • Deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
  • Deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

Właściciel mieszkania w bloku nie musi składać deklaracji. Zarządca budynku zgłosi wspólne źródło ciepła. Wyjątkiem jest sytuacja gdy mieszkanie posiada indywidualne źródło ciepła np. kominek lub piecyk. Taką deklarację trzeba wtedy złożyć samodzielnie.

Więcej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow


 Pozostałe wpisy


Korzystamy z plików cookie tylko w stopniu niezbędnym do działania strony. Możesz je zablokować poprzez zmienę ustawień przeglądarki.
Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności". wiem, zamknij