Zaloguj
16 czerwiec 2019
Nocelgi - Warszawa, Ząbki
Noclegi pod Warszawą

Andrzej Potęga "Pierwiastek"
polski gitarzysta basowy

HYDRAULIK
Usługi hydrauliczne. Pogotowie hydrauliczne 24H. Hydraulik. Ząbki, Warszawa.
www.hydraulikzabki.pl

Aktualności

6
październik


2018-10-03
W sobotę bieg - Gliniankowa Pętla.


W sobotę 6 października 2018 r. zapraszamy na kolejną edycję imprezy biegowej Gliniankowa Pętla. Malowniczą trasą wokół zielonkowskich Glinianek przebiegniemy dystans 1600 metrów.

TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się w dniu 06.10.2018 r. (sobota) o godz. 11:00 na terenie Glinianek w Zielonce.

Start i meta jest zlokalizowana na plaży trawiastej przy parkingu (obok ul. Spacerowej)

TRASA BIEGU

Trasa biegu ma długość ok.1600 m. Prowadzi nieutwardzoną ścieżką wokół Glinianek

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Udział w zawodach mogą wziąć osoby dorosłe oraz dzieci urodzone w roku 2011 i starsze
(z wyłączeniem kategorii rodzinnej).

 2. W celu rejestracji zawodników w biurze zawodów należy okazać się ważną legitymacją szkolną lub dokumentem tożsamości (zdjęcie i data urodzenia).

3. Zawodnik nie wnosi opłaty wpisowej.

4. Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie. W przypadku braku badań

Zawodnik musi złożyć oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach oraz o starcie na własną odpowiedzialność. Podpisując oświadczenie zawodnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. W imieniu osoby niepełnoletniej oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Oświadczenia znajdują się na stronie internetowej okis.zielonka.pl oraz zielonka.pl, oraz będą dostępne w biurze zawodów w dniu biegu .

ZGŁOSZENIA

Zawody są ogólnodostępne. Biuro zawodów mieści się na parkingu przy gliniankach.

Zapisy odbywać się będą od godz. 9:30 – 10:50 w miejscu zawodów.

KATEGORIE

Wyróżnia się trzy, niżej podane kategorie (podano przedziały roku urodzenia):

Mężczyźni

MD 2011 - 2006

M1 2005 - 1993

M2 1992 - 1973

M3 1972 i starsi

 Kobiety

KD 2011 - 2006

K1 2005 - 1993

K2 1992 – 1973

K3 1972 i starsze

Rodzinna

R osoba pełnoletnia + dziecko 

urodzone w roku 2012 lub młodsze

W kategorii Rodzinnej oznaczonej literą „R” startuje zespół rodzinny składający się z pełnoletniego członka rodziny (minimum jednego) oraz dziecka (minimum jednego), urodzonego w roku 2012 lub młodszego. Każda rodzina może wystawić tylko jeden zespół. Zespół ten musi razem wystartować i razem wbiec na linię mety biegu (liczy się czas dziecka).

PROGRAM ZAWODÓW

· od 9:30 do 10:50 – przyjmowanie zgłoszeń i oznakowywanie zawodników numerami

startowymi

· ok. 11:00 – start pierwszego zawodnika

· ok. 12:40 – dekoracja trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach

· ok. 13:00 – zakończenie zawodów

 ZASADY BIEGU

Zawodnicy startują indywidualnie co 60 sekund.

NAGRODY

W klasyfikacji generalnej (tzw. OPEN) trzech najlepszych zawodników otrzyma puchar,
medal i dyplom.

W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie miejsca I, II i III – zawodnik otrzymuje medal i dyplom.

Pozostali zawodnicy otrzymują dyplom.

Więcej na http://www.zielonka.pl/aktualnosc-2781-gliniankowa_petla_juz_6_pazdziernika.html

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Pozostałe wpisy


Korzystamy z plików cookie tylko w stopniu niezbędnym do działania strony. Możesz je zablokować poprzez zmienę ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej wiem, zamknij