Zaloguj
18 lipiec 2018
Nocelgi pod Warszawą
Hotel FOTEX w Ząbkach

Andrzej Potęga "Pierwiastek"
polski gitarzysta basowy

HYDRAULIK
Usługi hydrauliczne. Pogotowie hydrauliczne 24H. Hydraulik. Ząbki, Warszawa.
www.hydraulikzabki.pl

Aktualności

2
lipiec


2018-07-01
Program Dobry Start - składanie wniosków.


Szanowni Państwo, informujemy, że na terenie Miasta Ząbki program "Dobry start" (300+) realizowany będzie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 1.
Dobry Start  to świadczenie w wysokości 300zł na każde dziecko uczące się w szkole
- bez względu na dochody.
 
Kiedy należy składać wnioski?
 
Wnioski można składać:
- od 1 lipca 2018r. drogą internetową (PUE ZUS, obywatel.gov.pl, empatia, bankowość elektroniczna);
- od 1 sierpnia 2018r. (w formie papierowej) osobiście lub za pośrednictwem poczty;
do 30 listopada 2018r. 
Wnioski złożone po 30 listopada 2018r. pozostawia się bez rozpatrzenia.
Komu przysługuje świadczenie Dobry Start?

 Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku:

 • rodzicom,
 • opiekunom faktycznym,
 • opiekunom prawnym,
 • rodzinom zastępczym,
 • osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
 • dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych,
 • osobom uczącym się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostające na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz usamodzielnianą, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 Dobry Start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:

 • 20 roku życia,
 • 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 Świadczenie przysługuję również w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się ukończy 20 lub 24 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie Dobry Start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

 Szkoła czyli:

 • szkoła podstawowa,
 • dotychczasowe gimnazjum,
 • szkoła ponadpodstawowa,
 • dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna
  • !! z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
 • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

  Komu nie przysługuje świadczenie Dobry Start?

 Świadczenie Dobry Start nie przysługuje:

 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia roczego przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówka w przedszkolu lub szkole)
 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w:
  • domu pomocy społecznej,
  • schronisku dla nieletnich,
  • zakładie poprawczym,
  • areszcie śledzczym,
  • zakładzie karnym,
  • szkole wojskowej,
  • innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie.

 Do pobrania:

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

Akty prawne:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"

 

 


 


Pozostałe wpisy


Korzystamy z plików cookie tylko w stopniu niezbędnym do działania strony. Możesz je zablokować poprzez zmienę ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej wiem, zamknij